Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Metzo Machinery B.V. (KvK nummer: 34271712 ), Raiffeisenstraat 25, 2152 CJ Nieuw-Vennep (www.metzomachinery.nl).
Grondslag verwerking persoonsgegevens

Metzo Machinery B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen 
-    Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
-    Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
-    Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
-    Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Metzo Machinery B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

  • relatiebeheer;
  • nieuwsbrieven
  • product- en dienstontwikkeling;
  • administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • personeelsadministratie
  • sollicitatieprocedure
  • aanbiedingen


Metzo Machinery B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Metzo Machinery B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Metzo Machinery B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Metzo Machinery B.V..
Daarnaast gebruikt Metzo Machinery B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). 

Ontvangers van persoonsgegevens

Metzo Machinery B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Metzo Machinery B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Metzo Machinery B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. 
Met de “derden” waar Metzo Machinery B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Metzo Machinery B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Metzo Machinery B.V. maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

Metzo Machinery B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. 

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

  • Facebook
  • Twitter

Cookies

Metzo Machinery B.V. maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:
Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. 

Analytics cookies :  Metzo Machinery B.V. maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Metzo Machinery B.V. inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Metzo Machinery B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Metzo Machinery B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Metzo Machinery B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Metzo Machinery B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Metzo Machinery B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Metzo Machinery B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@metzomachinery.nl
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Metzo Machinery B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming

Metzo Machinery B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Metzo Machinery B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Metzo Machinery B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Metzo Machinery B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn. 

Wijzigingen

Metzo Machinery B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. 
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.metzomachinery.nl

Metzo Machinery - Komatsu utility dealership mid west nl logo
Metzo Machinery - Komatsu utility dealership mid west nl
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Cat%20M322D
Cat 320D

Cat 320D

Buildyear 2011

Meer info
IMG_8844
Kato HD823 MR-LC

Kato HD823 MR-LC

buildyear 2000

Meer info
IMG_3610
Liebherr R 974 B Litronic

Liebherr R 974 B Litronic

Meer info
DSC_1224
Komatsu HB 215 LC hybrid

Komatsu HB 215 LC hybrid

Year: 2017 Hours: 644

Meer info
DSC_1465
Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Year: 2012 Hours: 8983

Meer info
DSC_0058
Komatsu PC 350LC - 8 UHD

Komatsu PC 350LC - 8 UHD

Year: 2014 Hours: 5700

Meer info
IMG_6369
Skid steer loader Komatsu SK714-5

Skid steer loader Komatsu SK714-5

Meer info
PHOTO-2018-06-19-15-16-34%202
Volvo L180E

Volvo L180E

Meer info
IMG_20150509_141858_001
Crewboat Windfarm Catamaran

Crewboat Windfarm Catamaran

Cruiser (rebuild)

Meer info
concordia
Cruiser Concordia 125 AC

Cruiser Concordia 125 AC

Buildyear 2013

Meer info
PHOTO-2018-07-19-13-12-27-3
Doppstadt SM 620 Profi trommelscreen

Doppstadt SM 620 Profi trommelscreen

Meer info
generator73
Generator Himoinsa HFW-75

Generator Himoinsa HFW-75

Buildyear 2009

Meer info
C33
NEW Caterpillar C3.3 33kVA

NEW Caterpillar C3.3 33kVA

New

Meer info
004
NEW Caterpillar C4.4 65 kVA

NEW Caterpillar C4.4 65 kVA

New

Meer info
019
NEW Caterpillar C4.4 110kVA

NEW Caterpillar C4.4 110kVA

Meer info
024
NEW Caterpillar C18 550kVA

NEW Caterpillar C18 550kVA

NEW

Meer info
large_image
NEW Caterpillar C18 715kVA

NEW Caterpillar C18 715kVA

Meer info
IMG_8717
Generator Caterpillar Model C7.1

Generator Caterpillar Model C7.1

Meer info
PHOTO-2018-11-02-08-36-37
Linde lifttruck

Linde lifttruck

Meer info
IMG_8916
Manitou MT1637 SL Telehandler

Manitou MT1637 SL Telehandler

Meer info
IMG_8924
Genie S65 boom lift

Genie S65 boom lift

Meer info
Volvo%20motor%20D7
Volvo D7C motor

Volvo D7C motor

Meer info
IMG_6732
Bucket Verachtert

Bucket Verachtert

Buildyear 2006

Meer info
DSC_0066
Sieve bucket BVR 12

Sieve bucket BVR 12

Meer info
IMG_7747
Puinriek CW55S

Puinriek CW55S

Meer info
IMG_0874
skeleton bucket with clamp

skeleton bucket with clamp

Meer info
PHOTO-2018-11-05-13-15-14%205%20(1)
Waterpump Pompfontijne

Waterpump Pompfontijne

Meer info
IMG_1492
Droogzuigpomp Clasal Goliath

Droogzuigpomp Clasal Goliath

Meer info
komatsu utility dealership mid west nl
Wij verkopen, huren en handelen wereldwijd
slide2
slide2
slide1
slide1
slide3
slide3

Copyright © 2018 Metzo Machinery | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Metaalunie voorwaarden

Designpro.nl | Z-IM